Erotisk historie

homo porno nakne norske

Som eitt av fleire døme brukar Walton ei pornonettside. Den er produsert i Aust-Europa, men er eigd av eit amerikansk selskap. I tillegg til bilete og filmar inneheld nettsida ei dagbok om pornoskodespelarane og livet deira. Omgrepet «porno» knyter seg i dag fyrst og fremst til bilete.

Slik har det ikkje alltid vore. I blei Agnar Mykle si bok Sangen om den røde rubin forboden. Uten en tråd av Jens Bjørneboe blei beslaglagt av politiet berre nokre dagar etter at ho kom ut.

Både forfattar og forleggjar blei dømd etter straffelova sine bestemmingar om utuktige skrifter. Språket mistar si pornografiske kraft i overgangen frå det moderne til det postmoderne. Grensene for kva som vert oppfatta som porno er flytta, seier Walton. Dei har fiktive pornonamn, og vi følgjer dei same personane over tid. Sida inneheld også mykje tekst. Ho viser ein slags homoerotisk speidarleir.

I modellskildringane står det til dømes at skodespelaren fullførte utdanninga ved eit teknisk universitet med glans, og at favorittmaten hans er geitost. Du finn også noko så særmerkt som ei pornostjerne med briller, seier Walton.

Nettsidene kallar sjølv innhaldet for pornografi. Walton er ambivalent til å kalle det det. Samtykkjande sex mellom vaksne vert vel mest ikkje opplevd som porno lenger. Stort sett bruker vi omgrepet om framstillingar av noko lovstridig eller ubehageleg, meiner han. Eg ynskjer ikkje å risikere å skape juridiske eller forskingsetiske problem.

Eg vurderer også å utelate namnet på sida i boka, seier han. Walton steller seg kritisk til den polske sosiologen Zygmunt Baumans teori om seksualitet og forbrukarsamfunnet. Under det postmoderne, ekstreme forbrukarsamfunnet får intime relasjonar ein liknande karakter som den kommersielle marknaden, meiner Bauman.

Dei blir flyktige og det blir mykje «bruk og kast»-mentalitet og kortvarige, situasjonsbetinga relasjonar. Bauman ser intimiteten som ein direkte avspegling av organiseringa av økonomien. Dei samfunna som er mest økonomisk liberalistiske kompenserer ved å lage sterkare former for orden i intime forhold. Samtidig er det ein interessant diskusjon på gang i nettopp Sverige om kor open den svenske seksualiteten faktisk er, og dette er eit viktig spørsmål i prosjektet mitt, seier han.

Ida Gudjonsson Walton ynskjer å intervjue nokre av skodespelarane som har vore med og laga nettsida. Det same selskapet som lager pornonettsida produserer også videofilmar. Filmane distribuerast ikkje i landa i nærleiken. På tross av at mennene på sida er frå ulike land i Aust-Europa, er sjeldan dei fiktive namna deira austeuropeiske.

Dei har blant anna nordiske, engelske eller italienske namn. Marknaden ligg i Vest-Europa og Nord-Amerika, og det kan vere grunnen til at namna er valde, seier han. Så er det analsex, og så bytter vi om. Eg tenkjer at det er sex som religion, ein arena der dei seksuelle handlingane vert ritualisert. Sex blir ein arena for oppattaking, seier han. I det fiktive universet nettsida skaper, finst ikkje kvinner.

Det einaste teiknet på kvinner sin eksistens er at nokre av dei unge mennene blir omtala som bifile. Det blir gjort lengre intervju med dei største stjernene på nettsida. Her blir dei typisk spurt om kven dei hadde si første seksuelle erfaring med. Mange av dei bifile mennene svarar her jenter. Homofili blir i liten grad tematiserast på sidene. Det er sex utan identitetstrong og politisering.

Få av mennene har ei feminin framtoning. Få opererer innafor ei feminisert rolle. Det er heller ikkje mange muskelbuntar og steroidtilfelle, seier Walton. Ifølgje teoretikaren og homoaktivisten Dennis Altman er poenget med homorørsla å avskaffe homoseksualiteten, på same måte som arbeidarklassen i den marxistiske ideologien vil utslette seg sjølve.

Nettsida er mest ei realisering av det, seier Walton. Regler for leserkommentarer på forskning. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter. Brot og eksperiment Angvik har i over førti år arbeidd med latinamerikansk litteratur.

Som ung student  søkte han seg til  engelsk, nordamerikansk,  spansk  og peruansk litteratur. Her fann han eit litterært arkiv for søkande sjeler, også for lesber og homsar, der ein kunne finne spor av seg sjølve. Boka var gitt ut i Buenos Aires, for den var forboden i Spania under Franco. Nazario viste meg delar av dei arkiva han som ung mann kunne gå til for å finne sin plass i si eiga kunst- og litteraturhistorie. Men her  heime i Noreg, visste eg ikkje om noka diktsamling eg kunne gje han.

Alt eg kom på å gje var ein tur i Vigelandsparken. Om ikkje anna, har me nakne menneske i stein, seier Angvik. Birger Angvik vegrar seg for å bruke kategorien homolitteratur. Likevel meiner han det er noko særmerkt ved  mykje litteratur skriven av lesbiske og homoseksuelle forfattarar.

Den litteraturen han søkjer er grensesprengande og normbrytande. Ikkje på det seksuelle eller innhaldsmessige planet.

Det handlar ofte om å vere avvikande forfattar, om å vere dristig og om å skrive annleis og skape normbrytande tekstar, eksperimenterande avantgardelitteratur. Eit tilsvarande arkiv som homoseksuell ungdom kan finne i spansk, engelsk, nordamerikansk, peruansk, kubansk, argentinsk, colombiansk, meksikansk litteratur, finnest ikkje i Noreg, i følgje Angvik. Han meiner ein her i landet ikkje lar annleis tenkande og verande sleppe til. Smaksdiktaturet Noreg —   Me  påstår ofte i reine stereotypiar at dei  underutvikla landa i Latin Amerika er diktatoriske.

Me finn patriarkalske strukturar og hard machisme, sexisme, rasisme og homofobi der også. Men her i superdemokratiet Noreg vert alt som bryt  med  tradisjonelle normer  brutalt har undertrykt, fortidd, fortrengt og ekskludert. Dei litterære arkiva i Noreg er svært fattige samanlikna med  dei me finn i Latin-Amerika, meiner Angvik.

Påstandar som har dukka opp i den norske debatten om at Tor Jonsson og Alf Prøysen hadde ein homoseksuell dragning, har blitt sterkt imøtegått. Kvifor er det slik? Kvifor vert nasjonen så fornærma av dette? Når noko  slikt hender i Spania, så stoppar folk opp og seier: Kva for effektar får det? Og der kan til dømes ein filmskapar som Pedro Almodóvar få frie rom til å bruke alle landets arkiv  for spanande  vidareutvikling av spansk film  og kultur i vår tid, seier Angvik.

Der skriv han om  forteljekunst av  kvinner i Mexico og av  homoseksuelle forfattarar på Cuba i tida  mellom og Begge landa har i det På talet sette homoseksuelle menn Cuba i førarsetet  for forteljekunst i Latin Amerika med sine dristige eksperiment.

Men Castro  brukte hard politisk makt for å stoppe dei, og i var desse litterære eventyra på Cuba over, seier Birger Angvik. View the discussion thread. Overlege Jan Vilhelm Bakke mener at forsvarligheten av den statlige arealnormen på maks 23 kvadratmeter bygger på selektiv lesning av forskning.

Usikkerhet og midlertidighet rammer kvaliteten på egen forskning, og det går på framtidstroen løs. Men først skal utstillinga ut på ei lita reise. Men grunnen til at det ble brudd, var at det var en viss avstand mellom statens tilbud og våre krav, sier kommunikasjonsleder Lars Kolltveit i Forskerforbundet. Regjeringspartiene vil ha en vurdering av om det skal bli obligatorisk med video-opptak av muntlig eksamen. I tillegg kommer de med nye lovforslag knyttet til studenters rettigheter ved eksamen.

Nesten ingen i kunnskapssektoren ønsker åpne landskap - bortsett fra lederne. Forskningen støtter dem som mener  felleskontoret gjør dem syke, slitne og mindre produktive. Arbeidsplassrådgiver Marlene Dahle mener vi må bort fra diskusjonen om cellekontorene, og heller starte med å finne ut hva som gir gode kontorløsninger.

Etter å ha ventet langt over lovens tidsfrister, fikk Martin Bardshaug en gave ved inngangen til juleferien, fra Gulating lagmannsrett: Fullt medhold og tilkjenning av saksomkostninger.

Har fått 18 millioner kroner fra stiftelsen K. Jebsen til å opprette senteret. Dersom hver person hadde spist kun én jordbærfisk eller lakrisfisk per dag, ville godteriskåla aldri blitt tom.

Det var det få som forsto. Nils Rune Langeland har fått avskjed frå Universitetet i Stavanger. Likevel går han på jobb kvar dag. Opne landskap er lite gjennomtenkt, og kan i verste fall avskaffe universitetet som ide, meiner tillitsvalde. Publisering er ekstremt skjevfordelt i norsk akademia. Noen få er hyperaktive i enkelte år. Her er topp listen for UiB. På Høyden er Universitetet i Bergen si uavhengige avis, som sidan januar blir publisert på internett.

På Høyden blir redigert etter Redaktørplakaten, Tekstreklameplakaten og Ver varsamplakaten. Hardt å vere homo. Oppfordrer til medforfatterskap Neste artikkel:

Homo porno nakne norske -

Sett i sammenheng med mange andre magasiner som utgis i dag, burde det meste fjernes fra bibliotekene rundt hentai porn videos norsk lesbisk porno. Ny tropedag og rekordvarme i sør, bedring i været i nord. Marknaden ligg i Vest-Europa og Nord-Amerika, og det kan vere grunnen til at namna er valde, seier han.

Nettsidene kallar sjølv innhaldet for pornografi. Walton er ambivalent til å kalle det det. Samtykkjande sex mellom vaksne vert vel mest ikkje opplevd som porno lenger.

Stort sett bruker vi omgrepet om framstillingar av noko lovstridig eller ubehageleg, meiner han. Eg ynskjer ikkje å risikere å skape juridiske eller forskingsetiske problem. Eg vurderer også å utelate namnet på sida i boka, seier han. Walton steller seg kritisk til den polske sosiologen Zygmunt Baumans teori om seksualitet og forbrukarsamfunnet.

Under det postmoderne, ekstreme forbrukarsamfunnet får intime relasjonar ein liknande karakter som den kommersielle marknaden, meiner Bauman. Dei blir flyktige og det blir mykje «bruk og kast»-mentalitet og kortvarige, situasjonsbetinga relasjonar. Bauman ser intimiteten som ein direkte avspegling av organiseringa av økonomien. Dei samfunna som er mest økonomisk liberalistiske kompenserer ved å lage sterkare former for orden i intime forhold.

Samtidig er det ein interessant diskusjon på gang i nettopp Sverige om kor open den svenske seksualiteten faktisk er, og dette er eit viktig spørsmål i prosjektet mitt, seier han. Ida Gudjonsson Walton ynskjer å intervjue nokre av skodespelarane som har vore med og laga nettsida. Det same selskapet som lager pornonettsida produserer også videofilmar.

Filmane distribuerast ikkje i landa i nærleiken. På tross av at mennene på sida er frå ulike land i Aust-Europa, er sjeldan dei fiktive namna deira austeuropeiske. Dei har blant anna nordiske, engelske eller italienske namn. Marknaden ligg i Vest-Europa og Nord-Amerika, og det kan vere grunnen til at namna er valde, seier han.

Så er det analsex, og så bytter vi om. Eg tenkjer at det er sex som religion, ein arena der dei seksuelle handlingane vert ritualisert. Sex blir ein arena for oppattaking, seier han. I det fiktive universet nettsida skaper, finst ikkje kvinner. Det einaste teiknet på kvinner sin eksistens er at nokre av dei unge mennene blir omtala som bifile.

Det blir gjort lengre intervju med dei største stjernene på nettsida. Her blir dei typisk spurt om kven dei hadde si første seksuelle erfaring med.

Mange av dei bifile mennene svarar her jenter. Homofili blir i liten grad tematiserast på sidene. Det er sex utan identitetstrong og politisering. Få av mennene har ei feminin framtoning. Få opererer innafor ei feminisert rolle. Det er heller ikkje mange muskelbuntar og steroidtilfelle, seier Walton.

Ifølgje teoretikaren og homoaktivisten Dennis Altman er poenget med homorørsla å avskaffe homoseksualiteten, på same måte som arbeidarklassen i den marxistiske ideologien vil utslette seg sjølve. Nettsida er mest ei realisering av det, seier Walton.

Regler for leserkommentarer på forskning. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet. Vi anbefaler at du skriver kort. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.

Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet. View the discussion thread. Walton studerte nordisk med tysk bifag ved University College London, og tok doktorgraden på Ivar Aasen og nasjonalromantikken ved University of Cambridge i Sia hausten har han i tillegg vore professor i lesevitskap ved Universitetet i Stavanger.

Walton arbeider for tida med prosjektet «Sex, makt og porno» som finansierast av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening NFF og gjennom vikarstipend frå Høgskulen i Volda. Problemstillinga er «Korleis vart seksualiteten moderne og korleis vart han postmoderne? Top menu Annonser på forskning. Nettavis om norsk og internasjonal forskning. Han liker å spele fotball, dra på festar, og har på seg jeans og ei sort boblejakke med pels. Ein heilt vanleg gut, sett vekk ifrå ein ting: Følg Dusken på Facebook.

Skilnaden er at eg blir meir tiltrekt av personligheit. Eg tenkjer meir på andre ting, som kva eg har lyst til å fi nne på saman med ho. Aseksualitet er definert som vedvarande mangel på seksuell tiltrekking. Rundt ein prosent av det norske folk føler ikkje nokon seksuell tiltrekking, ifølgje tal frå SSB.

Ingen i Noreg har hittil stått fram offentleg som aseksuell. Det gjorde det aldri. Eg pressa meg sjølv til å ha sex, sidan eg følte det var forventa av meg, både frå partnaren og samfunnet, fortel han forsiktig. Han prøver å distansere seg frå temaet. Snakkar om seg sjølv på ein indirekte måte. Forventingane om at ein skal ha mykje sex har vore vanskeleg for «Håvard».

Eg skjønte aldri kva det var. Eg følte at eg ikkje var ein ordentleg gut. Alle hadde visst ei heilt tydeleg meining om når dei blei interessert i det andre kjønn, men den har aldri vore der hos meg. Han prøver å gjere det så ofte at han ikkje gløymer opplevinga, men det er ikkje noko han har spesielt lyst til.

Sex og onanering er berre ei fysisk oppleving for han, utan erotiske draumar. Det er ikkje hans interessefelt, som han seier det sjølv. Folk byrjar å tenkje i dei banar veldig tidleg. Dei tenkjer at «her kan det bli noko på meg». Tidlegare følte «Stian» ei tomleik ved å gjere noko som var veldig viktig og personleg for den eine parten, men som for han var meir ei mekanisk handling.

Eg følte at å ha sex var noko eg ikkje burde gjere. No har eg klart å ta knekken på den kjensla. Er det ein eg er glad i, kan det hende eg ender opp med å ha sex med ho fordi det er huggeleg. Mange med manglande seksuell lyst kjem til klinikken til sexolog Gro Isachsen for å søkje hjelp. Ho har mellom anna hjelpt mange som ikkje har vakna seksuelt endå. Til dømes ved å slynge beina rundt ei dyne og stramme bekkenbotnsmusklane. Det har vore ei reint fysisk oppleving utan erotiske fantasiar.

Andre kan ha problem med parsex, men ha eit utmerka sexliv på eiga hand. Isachsen trur at det aukande sexpresset i dag har mykje av skulda for at fleire unge opplever prestasjonsangst på området. Det er unormalt å ikkje ha seksuell tenning. Når ein då har problem, fører det til ein vond sirkel med endå mindre lyst. Sjølvsagt var det kjærleik. Eg kan bli fascinert av menneskjer, men å vere forelska veit eg eigentleg ikkje heilt kva er. For han er nærleik og sex to heilt ulike ting.

Etter ei stund blei det likevel ei utfordring at den eine parten forventa noko som den andre ikkje kunne leve opp til. Eg klarte ikkje å yte i takt med behova til eit anna menneskje, eg blei utsliten av det, seier han.

For å unngå sexpress vel mange aseksuelle i staden å møte likesinna på datingsider. Her finn ein grupper for dei som plasserer seg i den aseksuelle gråsona, dei gifteklåre, og dei som elskar kakebaking. For dei aromantiske, dei homoromantiske, panromantiske, sapiromantiske og dei demigrå heteroromantiske. Det kunne vore ditt beste ferieminne, men det hadde vore ein heilt annleis ferie enn om du hadde reist med ein du var heilt på knæra kåt etter.

Akkurat den kjensla kan ein ha heile tida. Det er ein person som betyr mykje for deg, som du ønskjer å vere saman med, men ikkje nokon du tenner på. Det er ikkje fullt ut det man vanlegvis meiner med forelsking. Det fins mange forklaringar på aseksualitet, men Kennair meiner det er viktig å ikkje sjukeleggjera individet.

Alle har ikkje behov for å ha sex med andre menneskjer, og det er heilt greit. Akkurat som at nokon ser farger, og andre ikkje gjer det. Det kan bli samanlikna med eit nyttårsforsett om å trene meir i det nye året. Han er open om seksualiteten sin til vener og familie, men han liker ikkje å definere seg sjølv som aseksuell. Ved å seie at eg er aseksuell seier eg også at eg skal halde fram å vere det.

Eg veit berre at eg er annleis. Eg likar å seie at eg berre ikkje er interessert. Det er heilt normalt å ikkje ha lyst på sex, men det er ikkje vanleg. Sjølv om han er ein sosial og utadvent gut, ser han for seg at han kjem til å leve åleine resten av livet. Men eg har aldri vore venelaus, så kvifor skal eg byrje med det når eg blir 70?

homo porno nakne norske

0 thoughts on “Homo porno nakne norske

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *